Young Cinema in Zambia

Together with Zambia Shorts Film Festival, the Finnish cultural association Euphoria Borealis has organized two filmmaking workshop in Lusaka, Zambia.

The workshops focused on artistic and technical skills, group dynamics and work roles in the field of filmmaking. Selected participants produced short films which were screened during the Zambia Short Film festival.

Euphoria Borealis toteutti yhteistyössä sambialaisen AMAKA Arts Film Festivalin kanssa Young Cinema in Zambia –kehitysyhteistyöhankkeen Lusakassa, Sambiassa 23.9.-13.10.2013.

 

Young Cinema in Zambia muodostui Sambiassa järjestetyistä kahdesta avoimesta keskustelutilaisuudesta, kahdesta avoimesta luennostasekäelokuvantekotyöpajasta, jonka aikana tuotettiin neljä lyhytelokuvaa 15:ssä päivässä. Hanke oli suunnattu Sambiassa asuville 16-30-vuotiaille nuorille aikuisille ja se keskittyi projektityöskentelyyn, elokuvantekoon, yhdistystoimintaan ja verkostoitumiseen.

 

Hanke sisälsi nuorille sambialaisille suunnatun elokuvatekotyöpajan, jonka aikana työpajaan valitut 24 elokuvantekijää tuottivat neljä lyhytelokuvaa 15 päivässä. Työpajan tarkoitus oli kehittää valittujen osallistujien elokuvateknistä ja –taiteellista osaamista sekä lisätä ymmärrystä työroolien merkityksestä laadukkaassa elokuvatuotannossa ja yhteistyötaitoja projektityöskentelyssä. Opetusmuotoina toimi luennot sekä ohjattu että itseohjautuva pienryhmätyöskentely. Työpajan aikana valmistuneet neljä lyhytelokuvaa esitettiin Zambia Short Fest-lyhytelokuvajuhlan näytöksessä Lusakassa, Sambiassa sekä joulukuussa Dubrovnikissa, Helsingissä.

 

Tämän lisäksi hankkeen työryhmä järjesti kaksi avointa keskustelutilaisuutta. Ensimmäisessä keskustelutilaisuudessa esiteltiin elokuvayhdistystoimintaa ja sen mahdollisuuksia niin sambialaisen elokuvakulttuurin rikastamisessa, omaehtoisena oppimismuotona kuin myös yhteistyön lisääjänä. Toisen keskustelutilaisuuden aihe oli yhteisöllinen Kino-konsepti, joka tuo yhteen elokuva-alan ammattilaiset ja harrastaja ideoimaan ja tuottamaan rajatussa ajassa lyhytelokuvia.

 

Young Cinema in Zambia rahoitettiin Suomen Ulkoasiainministeriön kulttuuritoimijoille tarkoitetulla kehitysyhteistyötuella.

Young Cinema in Zambia 2014 film workshop was of great success and Euphoria Borealis is continuing the Young Cinema in Zambia cultural development cooperation project this year. Together with Zambia Short Fest, Euphoria Borealis is keeping a filmmaking workshop in Zambia, Lusaka in September and October 2014. The workshop will focus on artistic and technical skills in the field of filmmaking and it is free of charge. The call for participation is open for young people living in Zambia, aged 16-30, who are interested in filmmaking. At the moment there is not a film school in Lusaka. The 24 selected participants will in teams produce four short films which will premiere at Zambia Short Film festival and in Finland later in the winter.